Roślinność

foto4
Szata roślinna gminy Serniki jest zróżnicowana.
Największymi walorami florystycznymi odznacza się zachodnia część gminy, w której panują zbiorowiska roślinności łąkowej i leśnej, a także zbiorowiska wodne i szuwarowe.

W części wschodniej gminy dominują rośliny polne.
Lasy w gminie zajmują powierzchnię 13,7%.
Są głównie lasy mieszane, będące w większości własnością prywatną.