Pomniki Przyrody

  • Aleja lipowa z lipami o obwodzie do 515 cm
  • Wiąz o obwodzie 460 cm we wsi Wola Sernicka
  • Dwa wiązy rosnące koło kościoła w Sernikach
  • Wiązy w Brzostówce
  • Trzy wierzby w Sernikach
  • Dąb szypułkowy o obwodzie 300 cm i wysokości 27 m., zdrowy w Sernikach (las Klin)
  • Dąb o obwodzie 270 cm w Lesie Wolańskim
  • Lipy drobnolistne w Brzostówce, Koloni Brzostówce, Wólce Zabłockiej, Dębicy