Zwierzęta w Ranczu Arka

Konie rasy Szlachetna Półkrew

heraMieszkańcy naszego gospodarstwa prowadzą leniwy tryb życia - zresztą my też chcemy by żyło im się u nas jak najlepiej.

Choć są i zwierzęta, które mają doskonałe predyspozycje sportowe. To konie rasy 'szlachetna półkrew'. Jest to jedna z najpopularniejszych ras w Polsce, choć nie jest rasą w pełnym tego słowa znaczeniu. Za konie szlachetnej półkrwi uznawane jest potomstwo koni ras szlachetnych, np. rasy małopolskiej i wielkopolskiej krzyżowanych z końmi pełnej krwi angielskiej oraz innymi gorącokrwistymi rasami.

Powstałe w ten sposób źrebięta, pomimo, iż są "tylko" mieszańcami, otrzymują wpis do księgi stadnej sp. jako konie szlachetnej półkrwi. Aby źrebię otrzymało wpis, jego rodzic pełnej krwi nie musi być wpisany do polskiej księgi stadnej - może być to importowany do Polski koń rasy hanowerskiej, holsztyńskiej czy westfalskiej. Najczęściej jednak jednym z rodziców konia szlachetnej półkrwi jest folblut (czyli koń pełnej krwi angielskiej).

Konie szlachetnej półkrwi hodowane są w celach sportowych - głównie jako konie wierzchowe, rzadziej zaprzęgowe. Powinny odznaczać się spokojnym temperamentem, szczególną dzielnością, łatwością w szkoleniu i wszechstronną użytkowością - zwłaszcza talentem do skoków przez przeszkody oraz ujeżdżania.